Matchday 16

ALKAZAR STADIUM
Referees: Georgios Stathopoulos, Antonios Karatzikas, Christos Sotiropoulos