Matchday 28

"THEODOROS VARDINOGIANNIS"
Referees: Alexandros Aretopoulos, Lazaros Dimitriadis, Nikolaos Dimopoulos
4th Referee: Ioannis Papadopoulos