Matchday 24

TOUMBA STADIUM
Referees: Georgios Kominis, Spyridon Gourgiotis, Chrysoula Kourobilia
4th Referee: Georgios Foukakis