Matchday 21

ATHENS OLYMPIC STADIUM
Referees: Alexandros Aretopoulos, Dimitrios Gagas, Spyridon Gourgiotis
4th Referee: Dimitrios Thanos