Matchday 20

E.A.K. KERKYRAS
Referees: Mihail Koukoulakis, Spyridon Gourgiotis, Panagiotis Stathopoulos
4th Referee: Ioannis Papadopoulos