Matchday 6

E.A.K. KERKYRAS
Referees: Alexandros Aretopoulos, Dimitrios Bitsidis, Iordanis Dimitriadis
4th Referee: Christos Mitsios