Matchday 29

ATHENS OLYMPIC STADIUM
Referees: Dimitrios Thanos, Damianos Efthimiadis, Dimitrios Goukos
4th Referee: Nathaniel Haralambidis