Matchday 23

XANTHI ARENA
Referees: Vassilios Paboridis, Nikolaos Dimopoulos, Lazaros Dimitriadis
4th Referee: Apostolos Abarkiolis