Matchday 18

XANTHI ARENA
Referees: Petros Konstantineas, Nikolaos Fantopoulos, Nikolaos Dimopoulos
4th Referee: Ioannis Papadopoulos