Matchday 16

PANTHESSALIKO STADIUM
Referees: Mihail Koukoulakis, Damianos Efthimiadis, Nikolaos Fantopoulos
4th Referee: Ioannis Papadopoulos