Matchday 15

ATHENS OLYMPIC STADIUM
Referees: Stavros Tritsonis, Dimitrios Gagas, Nikolaos Dimopoulos
4th Referee: Nathaniel Haralambidis