Matchday 8

PELOPONNISIAKO STADIUM
Referees: Petros Konstantineas, Dimitrios Bozatzidis, Nikolaos Dimopoulos
4th Referee: Marios Labropoulos