Matchday 1

"APOSTOLOS NIKOLAIDIS" STADIUM
Referees: Anastasios Sidiropoulos, Damianos Efthimiadis, Petros Tryfon
4th Referee: Dimitrios Thanos