Ο.Φ.Η.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ισαύρων 105, Ηράκλειο
713 07
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ.: +30 2810 824701
Fax: +30 2810 823652
E-mail: team@oficretefc.com
Website: www.oficretefc.com