Βαθμολογία

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα Κριτήρια Κατάταξης είναι κατά σειρά:

1. Οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια.

2. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Εάν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων ισοβαθμίας δεν προκύπτει κατάταξη, τότε οι ομάδες θα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.