Βαθμολογία

Σημειώσεις:

1. Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν τα κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:

- Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.

- Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.

- Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- Την καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.


2. Από την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αφαιρούνται έξι (6) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος Super League-1 2019-20, σε εφαρμογή της από 15/05/2019 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης που αφορούσε στη χορήγηση άδειας της εν λόγω ΠΑΕ στις εγχώριες διοργανώσεις.

3. Από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. αφαιρέθηκαν επτά (7) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος Super League 1 2019-20, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 20/14.04.2020 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ (υπ' αριθ. 95/05.03.2020 απόφαση του Πρωτοβάθμιoυ Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League). Σε εκτέλεση των από 10.07.2020  αποφάσεων του Court of Arbitration for Sport (CAS) 2020/Α/7019 και 2020/Α/7035, οι εν λόγω επτά (7) βαθμοί επιστράφηκαν στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και το οικείο ζήτημα αναπέμφθηκε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

 

4. Από την Π.Α.Ε. ΑΟ ΞΑΝΘΗ αφαιρούνται συνολικά δώδεκα (12) βαθμοί (5+7) από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος Super League-1 2019-20, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 20 & 21/14.04.2020 αποφάσεως της Επιτροπής Εφέσεων/ΕΠΟ (υπ' αριθ. 93 & 95/05.03.2020 αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League).

1. Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν τα κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:
- Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
- Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.
- Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- Την καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.