Βαθμολογία

Σημειώσεις:

1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης - σύμφωνα με το άρθρ. 20 του Κ.Α.Π. - κατά σειρά είναι τα εξής: α) Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες, β) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες & γ) Η καλύτερη επίθεση που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων, δ) Η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα, μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

 

2. Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. 140/2016 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, από την ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

 

3. Σε εκτέλεση της από 17.12.2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., η Π.Α.Ε. ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 καταλαμβάνει την προτελευταία θέση του Πρωταθλήματος Super League περιόδου 2016-17 και υποβιβάζεται στη Football League λόγω μη λήψης άδειας για τις διεθνείς και εγχώριες διοργανώσεις από το αρμόδιο όργανο Αδειοδότησης (η από 17.05.2017 τελεσιδική απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης στην οποία δεν ασκήθηκε έφεση) λόγω μη εκπλήρωσης: α) των κριτηρίων υποδομής, β) των αθλητικών κριτηρίων, γ) του κριτηρίου αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εργαζομένους, δ) του κριτηρίου αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές και ε) του κριτηρίου αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας

 

4. Σε εκτέλεση της από 17.12.2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ καταλαμβάνει την τελευταία θέση του Πρωταθλήματος Super League περιόδου 2016-17 και υποβιβάζεται στη Football League λόγω μη λήψης άδειας για τις διεθνείς και εγχώριες διοργανώσεις από το αρμόδιο όργανο Αδειοδότησης (η από 17.05.2017 τελεσιδική απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης στην οποία δεν ασκήθηκε έφεση) λόγω μη εκπλήρωσης: α) του κριτηρίου αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εργαζομένους και β) του άρθρου 14 παρ. 6