Βαθμολογία

Σημειώσεις:

 

1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης - σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων κατάταξης και το άρθρ. 20 του Κ.Α.Π.- κατά σειρά είναι τα εξής:
i)Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα, στους μεταξύ τους αγώνες κατάταξης.
ii) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα, μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων (ομάδων), στους μεταξύ τους αγώνες κατάταξης
iii) Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων κατάταξης που έχει η κάθε ομάδα, μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv) Η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων κατάταξης που έχει η κάθε ομάδα, μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v) Σε περίπτωση που παραμένουν εκ νέου ισόβαθμες ομάδες, την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η ομάδα που κατατάχθηκε υψηλότερα στην διάρκεια της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος.
vi) Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 20 , παρ. 4,5,6,7,8,9,&10 του Κ.Α.Π. και αφορούν στους αγώνες της κανονικής διάρκειας
του Πρωταθλήματος των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων.

1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης - σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων κατάταξης και το άρθρ. 20 του Κ.Α.Π.- κατά σειρά είναι τα εξής:

i)Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα, στους μεταξύ τους αγώνες κατάταξης.

ii) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα, μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων (ομάδων), στους μεταξύ τους αγώνες κατάταξης

iii) Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων κατάταξης που έχει η κάθε ομάδα, μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv) Η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων κατάταξης που έχει η κάθε ομάδα, μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v) Σε περίπτωση που παραμένουν εκ νέου ισόβαθμες ομάδες, την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η ομάδα που κατατάχθηκε υψηλότερα στην διάρκεια της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος.

vi) Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 20 , παρ. 4,5,6,7,8,9,&10 του Κ.Α.Π. και αφορούν στους αγώνες της κανονικής διάρκειας

του Πρωταθλήματος των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων.

 

2. Η βαθμολογία έναρξης των αγώνων Play Offs με τη λήξη της κανονικής περιόδου ήταν η εξής: α) Η Π.Α.Ε. "Π.Α.Ο.Κ." δύο (2) βαθμοί , β) η Π.Α.Ε. "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ" ένας (1) βαθμός και γ) οι Π.Α.Ε. "Α.Ε.Κ." και "ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ" μηδέν (0) βαθμοί.

 

3. Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. 35/16.06.2017 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων /ΕΠΟ (Α' βάθμια απόφαση υπ' αρίθμ. 208/29.05.2017 του οικείου Πειθαρχικού Οργάνου), από την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί από το βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου των αγώνων κατάταξης (play offs).

4. Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. 36/22.06.2017 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων /ΕΠΟ (Α' βάθμια απόφαση υπ' αρίθμ. 157/01.06.2017 της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.), από την ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. αφαιρούνται έξι (6) βαθμοί από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.