Βαθμολογία

1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης - σύμφωνα με το άρθρ. 20 του Κ.Α.Π. - κατά σειρά είναι τα εξής: α) Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες, β) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες & γ) Η καλύτερη επίθεση που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

 

2. Η Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 65/22.1.2015 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα με αρνητική βαθμολογία μείον έξι (-6) βαθμών.

 

3. Από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. αφαιρέθηκαν τρείς (3) βαθμοί, σε εφαρμογή της υπ'αρίθμ. 30/18.3.2015 τελεσίδικης απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ (Α' βάθμια απόφαση υπ' αρίθμ. 126/26.2.2015 της οικείας Πειθαρχικής Επιτροπής).

 

4. Η Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η., σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 193/23.4.2015 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα με αρνητική βαθμολογία μείον έξι (-6) βαθμών.

 

5. Στην Π.Α.Ε. Α.Ο.Κ., σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 67/07.8.2015 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της αποβολής από το Πρωτάθλημα της Super League της αγωνιστικής περιόδου 2014/15.

 

6. Με βάση τα ως άνω, στη FOOTBALL LEAGUE υποβιβάζονται η Π.Α.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, η Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η., η Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ και η Π.Α.Ε. Α.Ο.Κ.