9η Αγωνιστική

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Διαιτητές: Βασίλειος Παμπορίδης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Καρσιώτης
4ος Διαιτητής: Πέτρος Κωνσταντινέας