7η Αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Διαιτητές: Απόστολος Αμπάρκιολης, Δημήτριος Μποζατζίδης, Σπυρίδων Γουργιώτης