10η Playοffs & 7η Playouts

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Διαιτητές: Δημήτριος Καραντώνης, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Σαμοϊλης
4ος Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης