6η Playοffs & 5η Playouts

"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ"
Διαιτητές: Αναστάσιος Παπαπέτρου, Ιορδάνης Απτόσογλου, Βασίλειος Μωυσιάδης
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Βρέσκας