1η Playοffs & Playouts

"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ"
Διαιτητές: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Πολυχρόνης Κωσταράς, Χρυσούλα Κουρομπύλια
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης