9η Αγωνιστική

"ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ"
Διαιτητές: Αλέξανδρος Τσαμούρης, Δημήτριος Σαμοϊλης, Νικόλαος Δημόπουλος
4ος Διαιτητής: Δημήτριος Καραντώνης