7η Αγωνιστική

"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ"
Διαιτητές: Χαράλαμπος Καλογερόπουλος, Χρήστος Ακρίβος, Μιχαήλ Καρσιώτης
4ος Διαιτητής: Ιωάννης Νεοφυτιάδης