6η Αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Διαιτητές: Αναστάσιος Κάκος, Δημήτριος Τάτσης, Χρυσούλα Κουρομπύλια
4ος Διαιτητής: Απόστολος Αμπάρκιολης