3η Αγωνιστική

Δ.Α.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαιτητές: Απόστολος Αμπάρκιολης, Λεωνίδας Βασιλειάδης, Βασίλειος Καραβασίλης
4ος Διαιτητής: Χρήστος Γκράνας