16η Αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Διαιτητές: Μιχαήλ Τσινιάρης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Καρσιώτης