16η Αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Διαιτητές: Δημήτριος Θάνος, Δημήτριος Μπιτσίδης, Σπυρίδων Γουργιώτης
4ος Διαιτητής: Μιχαήλ Κουκουλάκης