12η Αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Διαιτητές: Απόστολος Αμπάρκιολης, Λάζαρος Δημητριάδης, Αθανάσιος Θανασακούδης
4ος Διαιτητής: Σταύρος Τριτσώνης