3η Αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Διαιτητές: Μιχαήλ Κουκουλάκης, Μιχαήλ Καρσιώτης, Ιωάννης Τουμπακάρης
4ος Διαιτητής: Μιχαήλ Βοσκάκης